Wat is een centrum voor kortverblijf?

Een centrum voor kortverblijf is een tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum. U woont, leeft en ontvangt zorgen binnen hetzelfde kader als de bewoners van het woonzorgcentrum.

U kunt gebruikmaken van het kortverblijf gedurende maximaal 60 aaneensluitende dagen of 90 dagen verspreid over een kalenderjaar.