04 sep 2019

Woonzorgcampus Hollebeek stelt haar assistentiewoningen ter beschikking aan slachtoffers ontploffing Wilrijk


Woonzorgcampus Hollebeek stelt haar beschikbare assistentiewoningen ter beschikking aan de slachtoffers van de ontploffing, die gisterenmiddag in Wilrijk plaatsvond. Bewoners die momenteel niet meer in hun eigen huis terechtkunnen, kunnen contact opnemen met woonzorgcampus Hollebeek voor hulp bij huisvesting.

Woonzorgcampus Hollebeek, deel van GZA Zorg en Wonen, wil haar steun betuigen aan de slachtoffers van de ontploffing gisterenmiddag in Wilrijk. Heel wat bewoners in de nabijheid van de ontploffing kunnen momenteel niet naar huis terugkeren en Hollebeek wil hen een hart onder de riem steken en hulp bieden waar nodig. Daarom biedt woonzorgcampus Hollebeek buurtbewoners van de ontploffing onderdak totdat zij terug naar huis kunnen keren.

“Onze woonzorgcampus is gelegen in de nabijheid van de ontploffing en we willen de getroffen buurtbewoners helpen waar nodig. Heel wat bewoners kunnen niet naar huis terugkeren, omdat de situatie voor hen onveilig is. Zij moeten dus ongewild op zoek naar een tijdelijke, nieuwe verblijfplaats. Daarin willen we hen ondersteunen door hen onderdak te bieden in onze beschikbare assistentiewoningen”, duidt Rudi Janssen, directeur woonzorgcampus Hollebeek.

Getroffen buurtbewoners van de ontploffing in Wilrijk kunnen contact opnemen met de woonzorgcampus via het algemeen telefoonnummer 03 231 06 40 of via wzc.hollebeek@gza.be.